Kinnekulleträffen Online 2021 - KKO 2021

Kinnekulleträffen 2022
KKT 2022Nyhet!!!
INBJUDAN - REGLER (E-tidning)

Nyhet!!
ONLINEANMÄLAN (Länk till vår onlineanmälan)

Onlineanmälan öppnar 2022-01-17


måndag 8 januari 2018

Slutet på flytnäten i Vänern??

Det finns idag 38 st dispenser för "Förankrade flytgarn" i Vänern eller flytnät som det kallas i dagligt tal
Redan säsongen 2017 var yrkesfiskarna ålagda en relativt omfattande rapportering för att få utnyttja sina dispenser och för säsongen 2018 är denna rapporteringsskyldighet skärpt.
I samband med 2018 års dispenser kan man också läsa att det är sista året som denna dispens gäller - om ingenting oförutsett sker så kommer fisket med flytnät upphöra 2018-12-31 ?!!?!

Saxat från en dispens:
De två länsstyrelserna runt Vänern har tillsammans analyserat de befintliga redskapsdispenserna, Havs- och vattenmyndighetens statistik från senaste årens fiske i Vänern, samt data från de undersökningar som genomförts under senare år.

Beståndet av vildlax i Vänern bedöms i dagsläget som mycket svagt. Vid Samråd 2017-10-24 med Vänerns Fiskareförbund och länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län, förklarade länsstyrelserna det fortsatt akuta läget för vildlaxen i Vänern.

Länsstyrelsernas avsikt är därför att fortsätta översynen av laxfisket. Eftersom länsstyrelserna har för avsikt att fortsätta utreda laxens situation i hela Vänern inklusive vattendragen kan ytterligare inskränkningar på lax-och öringfisket förväntas.

Ett slutligt ställningstagande behöver givetvis föregås av ett samråd mellan yrkesfisket och länsstyrelserna, men en fortsatt dispensgivning för riktat icke selektivt laxfiske är svår att motivera.

Länsstyrelserna bedömer att dispensgivning för ytterligare ett års fiske är en skälig utfasningsperiod för det icke selektiva laxfisket med förankrade 157 mm flytgarn eller större.
/rio over and out

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar