Kinnekulleträffen 2020

Kinnekulleträffen 2020 - STM #5
En trollingträff som bidrar med smolt till Vänern
Yamaha Trolling Cup + Kinnekulle SALMON Showdown
17/18/19 april, 2020 - Hönsäters hamn 58 38N 13 26O
Kinnekulle, Kinneviken och hela Vänern väntar...


Nyhet!!!

Nyhet!!

Ett stort tack till Karlsborgsortens Fiske & Fiskevårdsförening för hjälpen med onlineanmälan!!


onsdag 8 april 2020

KKT flyttas till 2021


Kinnekulleträffen flyttas fram ett år till 2021Efter gårdagens samråd med Götene kommuns säkerhetssamordnare och medicinskt ansvarige sjuksköterska ställer vi in Kinnekulleträffen 2020.


Tävlingen flyttas fram till 2021-04-16 – 2021-04-18, samtliga anmälda team till årets tävling är nu anmälda till 2021 års tävling.Vi är förmodligen den första båtfisketävlingen som inte kastat in handduken direkt – det är inte vår stil att ge upp i första taget - Kinnekulleträffen har ju faktiskt aldrig varit inställd, våren 2013 flyttades tävlingen två veckor pga isläget och 2017 kom vi bara ut på sjön en dag pga hårda vindar.


Is och vind har vi rutin på men pandemier är nånting helt nytt för både oss och hela samhället.

Det har varit en intensiv period där helger, kvällar, fikaraster och luncher gått åt att ta fram riskanalyser, handlingsplaner, div underlag till olika tillstånd och flera samråd med kommun, kommunpolis och Polisens rättsenhet i Skövde.
När vi nu får den tydliga signalen från kommunens säkerhetssamordnare och den medicinskt ansvarige sjuksköterskan att de avråder oss från att genomföra Kinnekulleträffen så spelar det ingen roll att vi har en bra handlingsplan och ett tillstånd från Polismyndigheten. Även om arrangemanget i sig är genomtänkt och har tillstånd så ser kommunen en risk i att tävlingsdeltagare från olika delar i landet tar sig till Hällekis och Hönsäters hamn. Dels finns det en risk att tävlingsdeltagarna från olika delar i landet för med sig smitta till Hällekis, dels finns det en risk att tävlingsdeltagarna insjuknar i Hällekis och då belastar sjukvården i en region där de inte är skrivna.

De stora förlorarna i detta är företagarna i besöksnäringen i Hällekisbygden som förmodligen missar en del intäkter på grund av detta. Det är ju få andra intressegrupper som gillar kallt Vänervatten…Frivillig ”BIG FISH”-tävling 17 + 18 + 19 april

Fri utgångshamn i Vänern, fria tävlingstider – endast för de team som anmält sig till KKT 2020.Som lite plåster på såren så kör vi en frivillig ”BIG FISH”-tävling. Vi premierar varje dags tyngsta fisk med ett ”minnespris” i samma stil som våra KM-plankor (som vi delar ut till Götene SFK´s klubbmästare i trolling).


De team som anmält sig till KKT 2020 får information på mailen om hur ni anmäler era fiskar.

STM, Swedish Trolling Masters 2020, SM-serien

STM, Swedish Trolling Masters skulle ju avslutas i och med Kinnekulleträffen 17 – 19 april 2020, så blir det ju inte nu.

Vi hoppas vi skall kunna avsluta SM-serien utan att behöva vänta till Kinnekulleträffen 2021.

Sportfiskarna kommer återkoppla till ”SM-teamen” när det finns ny information i ärendet.

Förbannat tråkigt att det blev så här – vi håller tummarna för att kommande båtfisketävlingar kan genomföras under 2020. Förhoppningsvis har vårt arbete med riskanalyser och handlingsplaner givit nytt hopp bland andra båttävlingsarrangörer!Kom ihåg att det i grund och botten är bra att åka ut och fiska!

Vi syns på KKT 2021!

//Tävlingsledningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar