Kinnekulleträffen Online 2021 - KKO 2021

Kinnekulleträffen 2024
KKT 2024Nyhet!!!
INBJUDAN - REGLER (E-tidning)

Nyhet!!
ONLINEANMÄLAN (Länk till vår onlineanmälan)

Onlineanmälan öppnar 2024-02-02


måndag 25 april 2022

Team Njutis var träffens dominanter vid KKT -22

Efter två år av pandemi och onlinetävlingar kunde äntligen Kinnekulleträffen, KKT -22 genomföras!

Vann gjorde team Njutis från arrangörsklubben Götene SFK som fiskar från en snipa med "plåt och plast", dvs vobbler och skeddrag framdragna i lite snabbare hastighet. Årets vinnarteam fiskade framgångsrikt vid "Forshemsgrund" som är ett på sjökortet namnlöst grund strax nordväst om utgångshamnen som i årtionden levererat öringfångster!

Team Njutis


Vid Kinnekulleträffens prisutdelning är det tradition att top 10 berättar lite kortfattat om hur de fiskat under tävlingen, flera team hade lagt sitt fiske i Kinneviken och det verkar som vobbler fisket fått en renässans under KKT -22, tidigare år har ju tacklad löja varit den dominerande taktiken. Om det är en följd av de relativt kraftiga vindarna från NO som rådde under tävlingshelgen, det faktum att det är gott om öring eller några andra faktorer som spelar in får framtiden utvisa... Vinnarteamet Njutis nämnde djupriggsfiske med korta släpp på endast några meter som en framgångsrik taktik.

Team Topi - Team Njutis - Team Drome


De senaste årens gedigna smoltutsättningar vid Kinnekulle Camping, bara några sjömil söder om utgångshamnen har gjort just Kinneviken till ett öringhak av rang! Det är egentligen väldigt lättfiskat:

 • Hönsäters hamn - Kinnekulle Camping - Råbäck - Ransgrund har många grynnor där öringen huserar, man kan börja fiska redan utanför "prickrännan" utanför hamnen.
 • Kinnekullebank/Kinnekullegrund är det sydligaste grundområdet strax NV om Hönsäters hamn, här står det öring året om
 • Forshemsgrund ligger lite NO om Kinnekullegrund
 • Storebank ligger ännu en bit norröver, detta grundområde är utmärkt med syd- och norrprick samt är namnsatt på de flesta sjökort.
 • Dagsskärsgrunden ligger ost om Forshemsgrund, ett mycket bra hak att lägga sig vid då det blåser från ost, man kan köra dit i planfart relativt opåverkad av vågor och vind vid ostliga vindar
 • Graverna är grundområdet norr om Storebank, dvs syd om Djurö
 • På Kållandsösidan finns sträckan Lövörnsgrund - Läcköskär - Taveludden - Sör/Nordkrikerna som är ett bra alternativ om man utgår från Kållandsö och vill ha lä från västliga vindar
 • Carlosgrund - Milskär, dvs mitt i den stora farleden mellan Kållandsö och Värmlandsnäs, här har vi grundare områden väst om "gattet" och rejäla djup öst om "gattet" in i Kinneviken. Ett mycket intressant ställe att fiska på juni - augusti då det finns både djupa och grunda partier.
 • Milskär - Bratten - Storön - Svartskär - S Sikgrund. Hela sträckan upp längs den östra sidan av Lurö har kraftiga branter som speciellt juni - augusti ger fisk
Lite statisktik och fakta från tävlingsdagarna:
 • Fredagen 22/4 var 87 båtar ute och det vägdes in 97 godkända fiskar vilket blir 1,11 godkända fiskar per båt och dag, dvs "normalfångst". 66,6% av båtarna som fiskade vägde in fisk.
 • Lördagen 23/4 blev fisket inställt pga hårda vindar
 • Söndag 24/4 var 71 båtar ute och det vägdes in 67 godkända fiskar vilket blir 1,06 godkända fiskar per båt och dag, dvs "normalfångst". 58,2% av båtarna som fiskade vägde in fisk.
 • Ett 6-pack vägdes in på söndagen av team Blänket
 • Av de 168 invägda fiskarna var 31 st lax (18,5%) respektive 137 öringar (81,5%)
 • Kinneviken är STEKHETT !!
STORT TACK TILL ALLA INBLANDADE!!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar