Kinnekulleträffen 2019

Kinnekulleträffen 2019 - STM #4
En trollingträff som bidrar med smolt till Vänern
Yamaha Trolling Cup + Kinnekulle SALMON Showdown
12/13/14 april, 2019 - Hönsäters hamn 58 38N 13 26O
Kinnekulle, Kinneviken och hela Vänern väntar...


Nyhet!!!

Nyhet!!

Ett stort tack till Karlsborgsortens Fiske & Fiskevårdsförening för hjälpen med onlineanmälan!!


måndag 30 april 2018

Stor smoltutsättning den 9 maj

Strax efter lunch den 9 maj kommer det sättas ut ca 10 000 tvååriga Gullspångsöringsmolt från Sävenfors fiskodling vid Kinnekulle Camping i Kinneviken, detta till ett värde av ca 220 000kr.

Denna utsättning bekostas dels av det ekonomiska överskottet från KKT/SM i trolling -17 samt bidrag från några lokala företag - dels bekostas årets smoltutsättning av Sparbanken Skaraborg och deras generösa bidrag på 118 000kr som vi kallar "smoltkompensering"


Sparbanken Skaraborgs bidrag kommer från Sparbanksstiftelsen som är ägare till Sparbanken Skaraborg, Sparbanksstiftelsen bidrar varje år med ca 15 Mkr till olika projekt som ger ett mervärde för bygden och bankens kunder!

Annette Holgersson och Hanna Wallgren från Sparbanken Skaraborg poserar med team Kleva från arrangören Götene SFK


Laxfond Vänerns VD Thomas Johansson poserar med Annette Holgersson och Hanna Wallgren från Sparbanken Skaraborg


Totalt sett sätts det via Laxfonden ut ca 65 000 st tvååriga smolt av Gullspångslax och Gullspångsöring i Vänern våren 2018, det är prel 40 000 laxsmolt och 25 000 öringsmolt där huvudparten av smolten kommer från Sävenfors Fiskodling men även EM-lax.

Man kan konstatera att via Kinneekulleträffen så finansieras 
ca 15% av årets utsättning i Vänern!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar