Kinnekulleträffen 2019

Kinnekulleträffen 2019 - STM #4
En trollingträff som bidrar med smolt till Vänern
Yamaha Trolling Cup + Kinnekulle SALMON Showdown
12/13/14 april, 2019 - Hönsäters hamn 58 38N 13 26O
Kinnekulle, Kinneviken och hela Vänern väntar...


Nyhet!!!

Nyhet!!

Ett stort tack till Karlsborgsortens Fiske & Fiskevårdsförening för hjälpen med onlineanmälan!!


fredag 6 april 2018

Trollingtävlingar är viktiga för Vänerns lax och öringbestånd!

Efter FK Trollspöt offentliggjort att Kållandsöträffen (tyvärr) läggs på is så har vi i tävlingsledningen för KKT/SM i trolling -18 nåtts av en del frågor och kommentarer runt vår syn på detta, både via våra sociala medier och via telefonsamtal/SMS.

Lax- och öringsituationen i Vänern är inte helt okomplicerad med vild och odlad fisk, kraftbolagens kompensationsutsättningar, fiskfällan i Forshaga där både de vilda och odlade Klarälvsstammar likväl som de odlade Gullspångsstammar hanteras, Laxfondens och trollingklubbarnas utsättningar i sjön, sportfiskets och yrkesfiskets uttag mm

Ju mer insatt man blir i ämnet ju mer förstår man vilka mekanismer som styr - vi hoppas mer trollare vill engagera sig på ett konstruktivt sätt genom att delta i förvaltningen av Vänerns lax- och öringbestånd!!

//tävlingsledningen för KKT/SM i trolling -18Vi anser att trollingtävlingar är viktiga för Vänerns lax och öringbestånd!
Vi anser detta baserat på följande:


1, Fångststatistik från trollingtävlingarna ger underlag åt forskning och förvaltning
...kontinuerlig fångststatistik visar på upp- och nedgångar i fiskpopulationer. förändringar som förmodligen relaterar väl till utsättningarna av tvåårig smolt (i sjön) som utsatts 2 till 3 år tillbaka i tiden...

Kinnekulleträffen kan presentera fångststatistik från -96 och framåt, denna statistik samt fångststatistik från Sunnanåträffen (from 2000) drogs av Fredrik Andersson, grenansvarig för trolling i Sportfiskarnas tävlingskommitté och tävlingsledare för KKT/SM i trolling på Sportfiskarnas infokvällar i november -17 som hölls i Karlstad resp Lidköping.

Fångststatistik från KKT och Sunnanåträffen

Kinnekulleträffen/SM i trolling -17 avgjordes efter en dags trolling då fredagen och lördagen ställdes in pga hårda vindar.
Trots att söndagen var en kortare tävlingsdag och att en del team valde att packa ihop så fångades det 70 godkända fiskar fördelat på 86 anmälda team, detta blir 0,81 gk fisk/båt/dag vilket skall jämföras med det historiska snittet på 1,12.
Förmodligen hade siffrorna sett ännu bättre ut om det blivit fiske mer än en tävlingsdag, de team som bommar dag ett har ju alltid möjligheten att "lyssna runt" i hamnen och ta reda på var de mer framgångsrika teamen hållit hus!

Vintern 2012/2013 var det en kraftig isvinter på Vänern, detta syns väl på fångststatistiken då det fångades hela 2,0 kg fisk/båt/dag vid KKT -13.
Då vi har en sen isvinter nu så finns det stora möjligheter att vi kommer ha ett "historiskt" bra fiske vid KKT -18. Ser man till de team som redan varit ute på sjön (rampat i Baggerud) så ser fångsterna hittills i år fantastiskt bra ut !!


2, Överskottet från trollingtävlingarna går till smolt.
...man måste så innan man kan skörda...

Alla siffror pekar på att trollingfisket idag tar upp mer lax och öring ur Vänern än yrkesfisket, sen kan man säkerligen ifrågasätta siffrorna, i all statistik finns felkällor.
Det finns många lyckade projekt runt Vänern där engagerade Vänertrollare drar in medel till smoltutsättningar.
Laxflaggorna från Melleruds trollingklubb och smoltdekalerna som Götene SFK/Kinnekulleträffen säljer är två lyckade sätt att samla in medel från trollarna på frivillig basis

En annat mycket lyckat sätt att få in medel till smolt är att arrangera en trollingtävling där allt överskott går tillbaka till sjön i form av smoltutsättningar.
Kinnekulleträffen har de senaste åren lyckats bra med att dra in medel till smolt:
KKT -15 finansierade smolt för 55 000kr våren -16
KKT -16 finansierade smolt för 108 900kr våren -17
KKT -17 kommer finansiera smolt för 100 000kr våren -18, till detta tillkommer "smoltkompenseringen" från Sparbanken Skaraborg på 118 000kr som också går till smolt våren -18


3, IPN-provning och pittag-scanning vid KKT/SM i trolling -18
Länsstyrelsen har för avsikt att göra IPN-provning vid Kinnekulleträffen -18, det kommer tas prov på lever, njure och hjärta på de fiskar som fångas under fredagens och lördagens fiske.
När teamen som väger in fisken kommer ner från scenen kommer Länsstyrelsens personal ta IPN-prov på den invägda fisken i tre stationer, vi kommer med mer information om detta framöver!

Pittag scanning av all fångad fisk kommer göras, precis som vid KKT/SM i trolling -17. Pittagsmärkningen är en viktig del i att se huruvida det är lämpligt att sätta ettårig eller tvåårig smolt i Klarälven.Vi hoppas med detta uttalande att trollarna inser att det finns ett stort mervärde för förvaltningen av lax- och öringbestånden i Vänern att Kinnekulleträffen/SM i trolling genomförs med ett stort antal trollingteam!


Fångststatistiken
Överskottet går till smolt
IPN-provtagning
Pittag-scanning

Vi hoppas på ett fortsatt samarbete med bygdens näringsliv och Sparbanken Skaraborg för vi tror stenhårt på att besöksnäringen runt sportfisket kommer öka med mer fisk i sjön!!


Vi får passa på att önska FK-Trollspöt lycka till med att påverka politiken både i och utanför Lidköping för laxens och öringens skull - det blir säkerligen lyckat i det långa loppet!!
Vi hoppas även att FK-Trollspöt i framtiden kommer igång med Kållandsöträffen igen så att även FK-Trollspöt på så sätt kan bidra till mer smolt i Vänern - man måste så innan man kan skörda!!


/Kinnekulleträffen - Vänerns trevligaste fiskevårdsprojekt!!


 ps - då Länsstyrelsen kommit fram till att det finns kunskapsbrister bland Vänertrollarna gällande lax- och öringsituationen i Vänern så planeras det en informationsträff den 29 maj (kvällstid) i Vänersborg där representanter från trollingklubbarna runt Vänern i första hand bjuds in. Vi hoppas att Länsstyrelsen genom detta skall lyfta kunskapsnivån på Vänerns trollare och förhoppningsvis minska förekomsten av rent felaktiga uttalanden på sociala medier om lax och öringsituationen i sjön - ds


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar